3125 4 00 Odevníctvo VJS (2011/2012 - I.NŠ)

PredmetRočníkSpolu
1.2.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 33 9
Anglický jazyk 33 8
Konverzácia v anglickom jazyku 33 8
Človek, hodnoty a spoločnosť
Dejepis 11 2
Človek a príroda
Ekológia 1 1
Fyzika 1 1
Chémia 1 1
Matematika a práca s informáciami
Matematika 22 5
Informatika 11 3
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 11 2
Odborné vzdelávanie
Ekonomika a riadenie 22 5
Odevná výroba 44 10
Organizácia odevnej výroby 33 8
Modelovanie odevov 33 8
Odborné predmety
Odborná prax 66 12


© aScAgenda 2022.0.1348 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.05.2022