Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 012022 Zváracie zariadenie s príslušenstvom 15 515,00 s DPH 21.02.2022 01.03.2022 29.03.2022 EDASTYL s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01122021 Oprava stropu Spojovacej chodby 5 975,42 s DPH 10.12.2021 17.12.2021 15.01.2022 17.12.2021 STAVAB s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 05102021 Kamerový systém - Zákazka zrušená 2 554.00 s DPH 29.10.2021 05.11.2021 10.12.2021 08.11.2021 Pavol Benetin ALFA TRONIK Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 04102021 Informačné a komunikačné technológie 12 935,00 s DPH 29.10.2021 05.11.2021 10.12.2021 08.11.2021 COOL Be s.r.o., Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 03102021 Školské lavice a stoličky 12 202,00 s DPH 29.10.2021 05.11.2021 10.12.2021 08.11.2021 Marián Hucík - KIKA WOOD Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 02102021 Školský nábytok 39 258,00 s DPH 29.10.2021 05.11.2021 10.12.2021 08.11.2021 RNDr. Iveta Brdiarová Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01102021 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby 6 900.00 s DPH 04.10.2021 07.10.2021 29.10.2021 08.10.2021 VEQER s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 02092021 Učebnice školské 3 890,00 s DPH 20.09.2021 27.09.2021 27.09.2021 Richard Šrobár - Littera, Slovak Ventures Books Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01092021 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 3 314,50 s DPH 20.09.2021 24.09.2021 30.09.2021 Ing. Gustáv Pandy PANDY REMPEX Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01042021 Výrub stromov 1 670.00 s DPH 14.04.2021 28.04.2021 31.05.2021 29.04.2021 Ing. Tomáš Peti Stredná odborná škola techniky a remesiel - Múszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01012021 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov s DPH 11.01.2021 15.01.2021 Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01112020 Dodanie počítačov All in One 5 740.00 s DPH 05.11.2020 16.11.2020 20.11.2020 16.11.2020 Tamyrex s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 02102020 Odstránenie havarijného stavu strechy budovy C 34 570,93 bez DPH 23.10.2020 29.10.2020 15.12.2020 04.11.2020 STAVAB s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01102020 Termokamery - terminál na meranie teploty a detekcie rúška 3 396,00 s DPH 12.10.2020 19.10.2020 02.11.2020 20.10.2020 Nova Training s.r.o. Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01082020 Energetická a zabezpečovacia technika budov 5 920,00 s DPH 24.08.2020 04.09.2020 25.09.2020 07.09.2020 Pavol Benetin - ALFA TRONIK Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 03082020 Zošity školské 413,59 s DPH 24.08.2020 27.08.2020 02.09.2020 27.08.2020 REGIO spol. s.r.o. Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 02082020 Pečiatky a tabule 200,00 s DPH 21.08.2020 28.08.2020 31.08.2020 28.08.2020 Annamária Čorosová- Flash company Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z202019015_Z Pracovné odevy a obuv 1 598,00 s DPH 10.08.2020 14.08.2020 31.08.2020 14.08.2020 KORAKO Plus s.r.o., Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 03072020 Zhotovenie reklamného panelu 1 250,00 s DPH 06.08.2020 06.08.2020 28.08.2020 07.08.2020 Zoltán Moravčík - EUROGRÁTIS Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01072020 Výkon činnosti zodpovednej osoby podľa Nariadenia GDPR 39.60/mes. s DPH 03.08.2020 16.07.2020 03.08.2020 24.07.2020 osobnyudaj.sk s.r.o. Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
<< | 1 | 2 | 3 | >> zobrazené záznamy: 1-20/48