Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01082020 Energetická a zabezpečovacia technika budov s DPH 24.08.2020 04.09.2020 25.09.2020 07.09.2020 Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 03082020 Zošity školské 413,59 s DPH 24.08.2020 27.08.2020 02.09.2020 27.08.2020 REGIO spol. s.r.o. Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 02082020 Pečiatky a tabule 200,00 s DPH 21.08.2020 28.08.2020 31.08.2020 28.08.2020 Annamária Čorosová- Flash company Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z202019015_Z Pracovné odevy a obuv 1 598,00 s DPH 10.08.2020 14.08.2020 31.08.2020 14.08.2020 KORAKO Plus s.r.o., Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 03072020 Zhotovenie reklamného panelu 1 250,00 s DPH 06.08.2020 06.08.2020 28.08.2020 07.08.2020 Zoltán Moravčík - EUROGRÁTIS Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01072020 Výkon činnosti zodpovednej osoby podľa Nariadenia GDPR 39.60/mes. s DPH 03.08.2020 16.07.2020 03.08.2020 24.07.2020 osobnyudaj.sk s.r.o. Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 02072020 Stavebný dozor nad investičnou akciou "Rekonštrukcia budovy školy" 6 000,00 s DPH 30.07.2020 27.07.2020 29.07.2020 30.07.2020 APRO s.r.o. Trebišov Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01062020 Dezinfekcia COVID-19 4 827.40 s DPH 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2021 19.06.2020 Rempex-Pandy Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 03052020 Kancelárske potreby 3 677,43 s DPH 13.05.2020 18.05.2020 21.05.2021 21.05.2020 Ing. Molnár Arpád - POMO Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 02052020 Kancelársky papier 1 037,50 s DPH 12.05.2020 15.05.2020 25.05.2021 25.05.2020 REGIO spol. s.r.o. Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01052020 Tonery a náplne do tlačiarní 4 171.10 s DPH 11.05.2020 15.05.2020 25.05.2021 25.05.2020 REGIO spol. s.r.o. Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01032020 Kúpna zmluva-Stravné poukážky 4 062,63 s DPH 02.03.2020 06.03.2020 06.03.2020 06.03.2020 Up Slovensko s.r.o. Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
VO: Súhrnná správa 03012020 Zmluva o spolupráci v rámci programu ERASMUS+ 5 800,00 s DPH 08.01.2020 Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
VO: Súhrnná správa 02012020 Zmluva o spolupráci v rámci programu ERASMUS+ 33 680,00 s DPH 08.01.2020 Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01122019 Vyhotovenie brožúr 2 008,00 s DPH 09.12.2019 10.12.2019 23.12.2019 10.12.2019 Flash Company- Čorosová Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
VO: Súhrnná správa 201930865 Trieskové obrábanie kovov 11 283,00 s DPH 14.10.2019 Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
VO: Súhrnná správa 201930870 Autoelektronika 5 780,00 s DPH 14.10.2019 Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
VO: Súhrnná správa 201928341 Vybavenie dielne na obrábanie kovov 9 426,00 s DPH 24.09.2019 Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
VO: Súhrnná správa 201928344 Obrábacie stroje a zariadenia 33 964,00 s DPH 24.09.2019 Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
VO: Súhrnná správa 201928349 Systémy s počítačom a tlačiarňou 31 600,00 s DPH 24.09.2019 Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
<< | 1 | 2 | >> zobrazené záznamy: 1-20/25