6426 L Vlasová kozmetika VJS (2014/2015 II.NŠ)

PredmetRočníkSpolu
1.2.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 44 9
Nemecký jazyk 33 9
Konverzácia v nemeckom jazyku 22 4
Človek, hodnoty a spoločnosť
Dejepis 11 2
Človek a príroda
Chémia 11 2
Biológia 1 1
Matematika a práca s informáciami
Matematika 22 4
Informatika 11 3
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 11 4
Odborné vzdelávanie
Ekonomika a riadenie 22 6
Vlasová a pleťová kozmetika 43 8
Psychológia práce a trhu 12 6
Zdravoveda 12 4
Úžitkové výtvarníctvo 11 3
Organizácia služieb 11 3
Odborné kreslenie 11 2
Odborné predmety
Odborná prax 66 29,5


© aScAgenda 2022.0.1348 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.05.2022