2414 L 01 Strojárstvo (2016/2017 - I.NŠB-II.NŠ)

PredmetRočníkSpolu
1.2.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 44 8
Anglický jazyk 33 6
Konverzácia v anglickom jazyku 22 4
Človek, hodnoty a spoločnosť
Dejepis 11 2
Človek a príroda
Fyzika 11 2
Matematika a práca s informáciami
Matematika 22 4
Informatika 11 2
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 11 2
Odborné vzdelávanie
Ekonomika a podnikanie 22 4
Výrobne konštrukcie 22 4
Technológia montáže a opráv 35 8
Technické meranie 22 4
Technická príprava výroby 2 2
Technická mechanika 22 4
Automatizácia strojárskej výroby 11 2
Odborné predmety
Odborná prax 44 8


© aScAgenda 2022.0.1348 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.05.2022